Wzór na przyspieszenie

Przyśpieszenie definiuje się jako wektorowa wielkość fizyczną przedstawiającą zmianę wektora prędkości w czasie. Przyspieszenie określa się wzorem:

wzor na przyspieszenie

Przygotowano na podstawie: http://nauka.money.pl/wzor-na-przyspieszenie-w578072/