Wzór na pole trójkąta prostokątnego

Trójkat prostokatny jest trójkatem, ktorego jeden kąt wewnętrzny tworzy kąt prosty. Boki wyznaczające ramiona kąta prostego nazywane są przyprostokatnymi. Sa one również wysokościami trojkąta. Trzeci bok jest przeciwprostokątną. Szczególnym rodzajem trójkąta prostokątnego jest trójkąt pitagorejski.

Wzór na pole trójkąta prostokątnego:

pole trojkata prostokatnego

 

trojkat prostok

 

Przygotowano na podstawie: http://nauka.money.pl/wzor-na-pole-trojkata-prostokatnego-w578082/