Słwonik ortograficzny

Gramatyka języka polskiego, pisownia wyrazów, deklinacja, główne części zdania, okolicznik, oraz odmienne i nieodmienne części mowy, wszystkie te zagadnienia jak i wiele innych dla jednych zrozumiałe, ciekawe bardzo istotne dla innych w dalszym ciągu skomplikowane oraz trudne.

Co sprawia nam najwięcej problemów w języku polskim ? Bardzo często okazuje się, że to ortografia jest dla większości z nas najbardziej trudna, najwięcej błędów popełnianych jest właśnie pod tym względem. Błędy ortograficzne to takie które popełniane są podczas pisania wyrazów lub wyrażeń w sposób niezgodny z obowiązującą normą ortograficzną, utrwaloną w zasadach pisowni oraz słownikach ortograficznych.

Ciekawe jest to, że do najczęściej popełnianych błędów ortograficznych zaliczyć można te które są naruszeniem zasad pisownią wielką i małą literą, pisowni łącznej i rozłącznej, oraz indywidualnego tworzenia skrótów. Według encyklopedii oraz podręczników trzema głównymi dyrektywami dydaktycznymi są po pierwsze: pisz jak słyszysz ( zasada fonetyczna pisowni ), po drugie „Pisz według reguły ortograficznej” (zasada morfologiczna i konwencjonalna pisowni) , po trzecie “Pisz jak widzisz, czyli zgodnie z ustalonym wzorcem pisowni” (zasada historyczna pisowni) .