Język polski i słowniki

Dla większości język polski kojarzy się ze skomplikowaną gramatyką, niezbyt zrozumiałymi zasadami ortograficznymi oraz specyficznymi spółgłoskami, samogłoskami. Dla językoznawców jest dziedziną bardzo interesującą, ciągle badaną, poznawaną, która ulega ciągłym zmianom.

Według statystyk oraz sprawdzonych informacji ocenia się że język polski jest językiem ojczystym około 44 milionów ludzi na świecie, biorąc przy tym pod uwagę mieszkańców Polski oraz Polaków zamieszkałych za granicą. Biorąc pod uwagę specyfikacje gramatyki języka polskiego trzeba sięgnąć do podstaw, przykładowo do alfabetu, który w tym przypadku jak wiele innych oparty jest na alfabecie języka łacińskiego o składa się z 32 liter. Za pośrednictwem języka prasłowiańskiego język polski wywodzi się z języka praindoeuropejskiego.

Ciekawym zjawiskiem jest fakt, że coraz więcej osób uczy się języka polskiego jako obcego, co zważywszy na specyfikę wymowy oraz budowę wyrazów ni jest wcale takie proste. Liczbę osób które uczą się naszego języka w przybliżeniu szacuję się na 10 000 osób na całym świecie, z czego podobno jedna trzecia studiuje język polski na uczelniach i w szkołach językowych w Polsce. Język polski w mniejszości narodowej używany jest przede wszystkim na Białorusi, Litwie, Słowacji oraz w Cechach.

Biorąc pod uwagę skomplikowaną gramatykę języka polskiego każdy zainteresowany może znaleźć wiele nie zbędnych informacji w poszczególnych słownikach, których co jest logiczne podstawowym zadaniem jest dostarczenie wiedzy o znaczeniu poszczególnych wyrazów, słów czy też zagadnień oraz opisowe wyjaśnienie ich zastosowania.